Over ons

SFPIM Real Estate

Over SFPIM Real Estate

SFPIM Real Estate ziet impactinvesteringen als voornaamste strategie om synergiën te creëren tussen sociale, ecologische en maatschappelijke impact enerzijds en een positief financieel rendement anderzijds.

SFPIM Real Estate is een dochterbedrijf van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM), die vanuit haar visie de ambitie heeft om het Belgische Staatsinvesteringsfonds te worden en een motor voor zowel duurzame economie als sociale welvaart op lange termijn te zijn. In die rol beheert SFPIM Real Estate de vastgoedinvesteringen, waarbij het net als het moederbedrijf een partner is die gezonde Belgische ondernemingen begeleidt om dé referentie in hun sector te worden.

SFPIM Real Estate is onder andere een investeringsmaatschappij die impactinvesteringen stimuleert: projecten met een grote meerwaarde voor de samenleving, het milieu en deugdelijk bestuur. SFPIM Real Estate verleent echter geen subsidies en participeert enkel in projecten met marktconforme ambities qua rentabiliteit.

GettyImages-1408135287 (1)

SFPIM Real Estate investeert vooral indirect in al dan niet beursgenoteerde vastgoedfondsen. Af en toe investeert het direct, op voorwaarde dat de impact van het project bijzonder interessant is, terwijl de omvang, structuur of maturiteit ervan de opname in een fonds verhindert.

Er wordt altijd gezocht naar publiek-private samenwerkingen (PPS), als facilitator van projecten die door privé-partners gedragen worden om de kost van het economische relanceplan te verlagen of als co-financier van federale en lokale projecten die door publieke partners gedragen worden.

De verantwoorde vastgoedinvesteringen in projecten die de sociale, maatschappelijke, ecologische en financiële aspecten bevorderen zijn gekoppeld aan specifieke criteria. Het is de bedoeling om een portefeuille te creëren die zowel een goed evenwicht alsook diversificatie biedt qua sectoren, regio’s en deelnemende partners.

De investeringscriteria zijn gebaseerd op de principes van duurzame financiering en ESG (Environmental, Social, Governance of Milieu, Maatschappij en Bestuur). Voor de specialisten verduidelijken we ‘ESG met dubbele materialiteit’: waardecreatie en positieve impact van het project op de samenleving en/of het milieu.

GettyImages-956119752 (1)

Afhankelijk van het voorgestelde project, kan SFPIM Real Estate het classificeren als:

Impact Investing

Het maatschappelijke rendement is even belangrijk als de financiële return.

Yield Generator

Het genereert meer rendement dan impactinvesteringen.

SFPIM Real Estate investeert vooral in België maar kan ook projecten met een beperkte aanwezigheid op buitenlandse markten begeleiden. Wanneer SFPIM Real Estate mee voor een hefboom in ons land kan zorgen, kan het participeren in buitenlandse fondsen die projecten in België ontwikkelen.

international_markets

SFPIM Real Estate gaat voor samenwerkingen op lange termijn en garandeert om continu bij de opvolging van de participaties betrokken te zijn, bijvoorbeeld via een vertegenwoordiging in de raad van bestuur, het investeringscomité of de advisory board.

Naast die hoofdactiviteit als investeerder blijft SFPIM Real Estate actief in de verkoop van gronden waarvan ze eigenaar is.

participations-home (1)

Wilt u contact met ons opnemen?

CONTACT

PLEASE SELECT YOUR LANGUAGE