Disclaimer

Gegevens

SFPIM Real Estate NV

Louizalaan 32 bus 3A

1050 Brussel

Gebruiksvoorwaarden

Deze website dient uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. U mag geen inhoud, teksten of al dan niet bewegende beelden van deze site uitwisselen, verkopen of bewerken, voor welk commercieel of openbaar gebruik dan ook. U hebt enkel het recht om deze site te openen en voor persoonlijke informatiedoeleinden te gebruiken. U aanvaardt dat u de werking ervan op geen enkele manier mag (proberen te) onderbreken.

Minderjarigen

Minderjarigen moeten de toelating aan hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers vragen vooraleer ze enige informatie op deze site raadplegen. Die bepalingen gelden voor het versturen van e-mails, informatie-aanvragen en het versturen van gegevens via deze site.

Wijziging gebruiksvoorwaarden en site-inhoud

De huidige gebruiksvoorwaarden voor deze website kunnen op elk moment en zonder verwittiging geheel of gedeeltelijk gewijzigd of geannuleerd worden. Elke wijziging gaat in op de datum van de aanpassing. Wanneer u de website na de publicatie van de wijzigingen gebruikt, gaat u akkoord met die aanpassingen. Daarnaast kunnen ook de inhoud van de site in de meest brede zin, de voorstelling of elk ander element eender wanneer gewijzigd worden.

Alle pagina’s en hun respectieve inhoud (teksten, beelden, geluiden, animaties of andere media) zijn volgens de internationale wetgeving rond auteursrechten en intellectuele eigendom tot 70 jaar na het overlijden van de auteur beschermd. Elke reproductie is verboden zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Alle rechts- of natuurlijke personen die deze rechten schenden, kunnen gerechtelijk vervolgd worden.

Beschikbaarheid producten en diensten

De diensten en producten die op deze site voorgesteld worden kunnen eventueel niet beschikbaar zijn. Het is aan u om dat na te kijken.

PLEASE SELECT YOUR LANGUAGE